Bilder från Filipsborg Klicka på bilden för förstoring.

Se även vårt fotoalbum på Önskefoto. Använd fullskärmsläget.  Klicka här!

 

Bamse vaktar Filipsborgs framsida. Sjösidan var framsida eftersom det var där kommunikationerna skedde.

Filipsborgs baksida mot Nyborgsvägen, kanske framsidan numera

Filipsborg före 1870. Träpatron Svanberg byggde till flyglarna och höjde taket.

Bilden är tagen i december, samma dag som julmarknaden

Framför herrgården ligger flottarbåten Filippa

Vårvinter på Filipsborg

T-ford modell 1926 på besök

Johanna Svanbergs salong dukat för bröllop

Johanna Svanbergs salong

Kungen på besök i häradshövding Höiers salong

PA Svanberg (1839-1913) byggde upp Båtskärsnäs sågverk tillsammans med sin kompanjon Bergbom

Johanna Svanberg (1833-1923, PA´s hustru) en mycket färgstark kvinna, kallades ofta Filippa i folkmun

Helena Svanberg,  (1872-)dotter till PA och Johanna ärvde Filipsborgs herrgård. Hon ärvde också smeknamnet Filippa.

Johan Jakob Rutberg, (1787-1854) talman i bondeståndet, ägde och byggde upp Filipsborg i början av 1800-talet

Svanbergarnas disponentboställe i Båtskärsnäs. Revs på 1960-talet.

Logen byggd 2007 har blivit populär bl.a. för våffelserveringen på våren

Logen från älvsidan

Skotrar och skidåkare samlas vid logen på vårvintern

Borden i logen står som ekrar runt eldstaden i mitten

Långbord i logen. Julfest.

Konferensrum i Rättarbostaden 10-55 personer

Konferensrum i herrgården 5-30 personer, 18 vid bord

Konferensrum i gårdsarkivet (museet)

Konferensrum i herrgården 2-8 personer. Används ofta som styrelserum.

Vinkällaren kan bokas som komplement t.ex. vid konferenser och middagar.

Fest i patrons contoire

Personalen samlade före ett bröllop

Ingart Olsson har hjälpt till med sin traktor sedan första renoveringen 1984

Bastun lyfts upp på bastuflotten

Bastuflotten används även på land

Vinkällaren

Vinter

Världsomseglaren Danjel Henriksson med besättning återvänder till Kalix

Norrlands Motorhistoriker på Filipsborg

Sommar på Filipsborg

Författaren Bengt Pohjanen berättar

Teater för Kalix skolor

Sommarteater på Filipsborgs utescen

Renovering och underhåll utförs ständigt av Teho Kallunki och Roger Brännmark

Menyer från sommarcaféet

Famijen Taube. Otto Reinhold i mitten. Everts pappa uppe till höger. Flickorna gifte in sig i träpatronfamiljerna Svanberg och Bergman

Mattis Taube, konstnär och skådespelare.

Tavla av Mattis Taube återvänder. Kjell Hjort har hittat tavlan på internet.

Flera teckningar som Jenny Taube gjort på 1880-talet finns bevarade på Filipsborg

Regnbågen startar på Filipsborg

 

 

 

Åkerholmen är ett utflyktsmål både sommar och vinter

Kick-off på Åkerholmen